Επικοινωνία

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18 – 20,
15125, Μαρούσι
Τηλ. 210-6187500
Fax 210-6187575

Για ιατρική πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας, πατήστε εδώ

Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος Canespro, μπορείτε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό), ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μπορείτε επίσης, να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Φαρμακοεπαγρύπνησης της Bayer Ελλάς στο τηλ. 210 6187500, fax: 210 6187 522, email: drugsafety.greece@bayer.com ή μέσω της ιστοσελίδας

Για αναφορά τεχνικών παραπόνων και παραπόνων ποιότητας σχετικά με το προϊόν Canespro, πατήστε εδώ

Τελευταία ανανέωση: October 19, 2018

Copyright © Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Top